Retailer heeft te weinig inzicht!

Helaas moet geconstateerd worden dat veel retailers zich niet of in elk geval te weinig verdiepen in de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Indien ze dat wel zouden doen, zouden veel meer initiatieven worden ontwikkeld om de branche als het ware de broodnodige “boost” te geven. Het lijkt alsof retailers de ontwikkelingen negeren omdat ze bang zijn dat de uitkomst van de verkregen kennis inhoudt dat er actie moet worden ondernomen. Het ondernemen van actie kost tijd en geld. Beiden wil men liever niet inzetten voor het behoudt van de onderneming. Liever wacht men het moment af dat de crisis voorbij is. Zodra de crisis voorbij is hoopt men dat men de draad weer kan oppakken. Consumenten gaan dan hopelijk weer meer besteden. Maar! Zijn de winkels dan nog voldoende interessant voor de klant om het geld dáár uit te geven? Of gaat de klant bewust op zoek naar aansprekende winkels met een duidelijke focus, toegevoegde waarde, onderscheidend productaanbod, specifieke kwaliteiten én een digitaal verkoopkanaal (of in elk geval een digitale etalage).

Toepassingen internet
Internet heeft sinds de jaren negentig ons leven en onze manier van werken behoorlijk veranderd. Sinds de introductie in 2008 van de smartphones, snelle ultrabooks en in 2010 de tablets, zijn de toepassingsmogelijkheden van het internet niet meer te stuiten. Meer dan ooit moet de retail concurreren met bekende en onbekende aanbieders. Aanbieders met minder beperkingen waar het gaat om openingstijden en fysieke locaties. Dit alles heeft wezenlijke veranderingen teweeg gebracht en onze dagelijkse manier van werken en ons koop- en bestelgedrag voorgoed veranderd. Ontwikkelingen volgen zich in een moordend tempo op. Internet is niet meer weg te denken. Sterker nog, ons hele functioneren en de wijze waarop de maatschappij zich verder ontwikkelt, wordt steeds meer opgehangen aan het gebruik van social media en het internet.
Voor de retail betekent dit dat het ontkennen van deze ontwikkeling gelijk staat aan het stopzetten van de winkelactiviteiten. Daarom is het belangrijk dat de retail zich meer verdiept in de ontwikkelingen van dit moment. Om te beginnen zou men meer moeten gaan lezen. Er zijn verschillende interessante websites (w.o. RDRB.nl, RetailNews.nl, Emerce.nl, Shopping2020.nl) die menig retailer weet uit te dagen en van prima informatie voorziet. Als retailer hoef je het niet altijd eens te zijn met de ingenomen stellingen of de beschreven visies. Belangrijk is dat de verkregen info de ondernemer aan het denken zet. Hem voorziet van inzichten welke vervolgens kunnen worden toegepast bij de uitoefening van de eigen bedrijfsactiviteiten.

Kennis
Ook zou de retailer meer moeten inzetten op en gebruik maken van workshops en brainstormsessies. Het uitwisselen van kennis, inzichten en ervaring is van levensbelang voor de onderneming. Veel ondernemers ontbreekt het gewoon aan kennis en creativiteit om alleen de slag met de concurrentie en het veranderde koopgedrag van de consument aan te gaan. Op regionaal niveau moet men zich samenpakken om plannen te maken waardoor consumenten, gemeenten, vastgoedeigenaren, banken en leveranciers overtuigd worden van het maatschappelijke belang van de fysieke winkel.
Echte mooie plannen kunnen alleen worden ontwikkeld indien de zelfstandige retail voldoende competent is en beschikt over kennis en inzichten. Alleen gezamenlijk is men in staat met creatieve én effectieve oplossingen te komen.

Tip: Word lid van LinkedIn
Meld je aan op LinkedIn en communiceer met collega’s uit de branche. Helaas zijn er veel te weinig retailers lid van LinkedIn. Er zijn namelijk veel groepen waar retailers op dit moment mooie, interessante en zinvolle discussies voeren over de toekomst van de retail. Deze mag je eigenlijk niet missen!

Blog archief