‘Ontwrichting dreigt voor retailmarkt’

De groei van e-commerce komt in een stroomversnelling, waarbij traditionele retailers het afleggen tegen online spelers. Het zogenaamde ontwrichtingsscenario is volgens Rabobank-analist Jos Voss het meest waarschijnlijke toekomstscenario voor de Nederlandse retail, blijkt uit een visiestuk in het oktobernummer van RetailTrends.

Een forse groei van de onlinemarkt met jaarlijks 25 procent is volgens Voss waarschijnlijker dan een gematigde groei zoals de afgelopen paar jaar. “Dit op basis van de verdere technologische ontwikkeling van online en de nieuwe generatie consumenten die volledig vertrouwd is met online kopen.” Daarnaast kent het fysieke retaillandschap volgens Voss weinig onderscheidende formules die uitnodigen om fysiek te winkelen.

Bestaande, fysieke retailers verliezen online de strijd van andere spelers door een achterstand qua kennis en vaardigheden, ziet Voss. “Vaak missen zij de schaal en financiële middelen om te investeren.” Het omnichannelmodel komt zodoende niet goed van de grond, denkt hij. “Online is toch een ander vak dan offline.”
Voss geeft wel aan dat het toekomstscenario per sector, subsector en bedrijf sterk zal verschillen. Naast ‘Ontwrichting’ onderscheidt hij, met ‘Sanering’, ‘Evolutie’ en ‘Revolutie’ drie andere scenario’s die de komende jaren plaats kunnen vinden. De scenario’s zijn gebaseerd op twee onzekerheden: de groei van de onlinemarkt en de mate waarin retailers hun businessmodel aan kunnen passen aan deze groei. (bron: RetailNews.nl)

Samenwerken
Ondanks het feit dat veel winkeliers dagelijks de druk van het internet (lees: de webshops van de pure players en winkelketens) ervaren, blijven ze angstvallig rustig. Bijna geen enkele winkelier gaat in de tegenaanval. Vanwege het gebrek aan tijd, geld en kennis besluiten ze maar niets te doen. Terwijl juist nu de economische ontwikkelingen en marktomstandigheden vragen om ondernemerschap, blijven de winkeliers angstvallig in hun schulp zitten. Veel te weinig winkeliers durven uit hun comfortzone te stappen om initiatieven te ontwikkelen. Er is zoveel te winnen, maar het lijkt alsof de winkelier uitsluitend nog in staat is haar wonden te likken en te wachten op de genadeslag. Winkelier! Wees dan maar gerust. Die genadeslag komt er!

Mooie initiatieven worden op voorhand al weggehoond omdat die “toch niets teweeg kunnen brengen” of “ze kosten geld”. Niets doen wordt daarentegen het nieuwe credo met als gevolg faillissementen of winkelsluitingen. De winkelier die zichzelf serieus neemt gaat samenwerken voor het behoud van de eigen winkel en het ondernemerschap. Door te gaan samenwerken kan men een vuist maken tegen het internetgeweld van de grote landelijke webshops. Niets doen is geen optie!

Blog archief