Succesvol (Klantgericht) Ondernemen anno ANNO 2016

Het is belangrijk dat ondernemers zich meer gaan verdiepen in de consument en diens koopgedrag. Nu lijkt het erop dat ondernemers handelen in de geest van “eerst de ondernemer, dan pas de consument”. Het gevolg is dat ondernemers de aansluiting met de consument verliezen. Men staat niet meer in contact met de eigen doelgroep. Menig ondernemer weet niet waar consumenten of zelfs de eigen klanten behoefte aan hebben. Zelfs de trouwe klanten weet men nauwelijks nog te boeien. Veel ondernemers breekt dit op. Door het ontbreken van contact-momenten weet men veel te weinig over de behoeften van de consument van nu. Men vraagt er niet naar én men doet er ook geen onderzoek naar. 
Onder het mom van “ik heb geen tijd hiervoor” wimpelt men de eigen tekortkomingen weg. Echter, de ondernemer van nu kan het zich niet meer permitteren om zich te verstoppen achter het gebrek aan tijd, geld en kennis.
 
Ondernemers moeten zich afvragen of men met succes een bedrijf kan runnen als men niets weet van de eigen klanten of de beoogde doelgroep. Menig ondernemer laat het succes afhangen van wat hij zelf denkt wat goed is, het toeval of het aantal passanten in de winkelstraat. Veel ondernemers moeten het ondernemerschap opnieuw gaan uitvinden. “Echte” ondernemers zijn dag en nacht bezig met het bedenken van strategieën om klanten naar het bedrijf te trekken. “Echte” ondernemers hebben een duidelijke bedrijfsfocus, een duidelijke doelgroep voor ogen en werken aan een online klantenbestand. Klanten waarmee men kan communiceren over de collectie, menukaart, diensten, producten, pre-sales, verbouwing, nieuwe plannen enz. Passiviteit past niet bij het ondernemerschap anno 2015. Menig consument keert het fysieke bedrijf de rug toe omdat deze online niet laat zien wat het te bieden heeft (bv. digitale etalage / menukaart). Veel ondernemers onderschatten helaas de impact van transparantie. 
 
Hieronder een aantal beweringen waarmee de ondernemer anno 2015 zijn voordeel kan doen:
- de periode vóór 2010 komt nooit meer terug. Internet heeft het consumentengedrag permanent veranderd.
- ondernemers die openstaan voor persoonlijke ontwikkeling en zich aanpassen aan de veranderde 
   omstandigheden laten hun bedrijf groeien.
- het ontbreken van een duidelijke bedrijfs- en klantenfocus naast een effectieve e-commercestrategie remt de
   groei en daarmee de winstgevendheid van een bedrijf.
- internet en e-commerce negeren is killing en staat gelijk aan bedrijfssluiting.
- de aanwezigheid van een professionele, interactieve, responsive website met wekelijkse aanbiedingen en een 
   digitale etalage of menukaart bindt klanten aan het bedrijf.
- het consumentengedrag is permanent veranderd door de tablet en smartphone, ruim 85% van alle 
  consumenten gebruikt het internet om zich te oriënteren.
- implementatie van e-commerce & e-marketing in het businessmodel is een voorwaarde voor succes.
- sta open voor innovatieve internettools die een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor succes. Denk hierbij
  niet in kosten maar in kansen en investeringen (leveren tenslotte extra omzet op). 
- zet het credo “onbekend maakt onbemind” in de ijskast. Maak deel uit van ontwikkelingen die gaande zijn. Zoek
  desnoods samen met collega-ondernemers aansluiting bij de nieuwe werkelijkheid.
- alleen is men niet een staat een vuist te maken, samenwerken is noodzakelijk: 
        o   gezamenlijk internet platform: lokaal/regionaal of zelfs landelijk;
        o   gezamenlijke lokaal/regionaal georiënteerde consumenten app;
        o   effectieve samenwerking tussen ondernemers (moet iets opleveren) bv.     
             meubelzaak, lampenzaak, tapijtenzaak, plantenzaak, kunst;
        o   meer samenhang ontwikkelen tussen detailhandel en horeca;
        o   meer dialoog tussen ondernemers, gemeenten en vastgoedeigenaren.
- creëer waarde door te werken aan een online klantenbestand.
- klantgericht ondernemen door invulling te geven aan wat klanten willen.
- communiceren met klanten die oprecht zijn geïnteresseerd in het bedrijf.
- consumenten willen transparantie, willen via internet alles zien wat de ondernemer te bieden heeft zoals een 
  digitale -etalage, -menukaart, -aanbiedingen, -diensten, -producten enz. incl. prijs
- houdt er rekening mee dat consumenten steeds minder het bedrijf bezoeken om zich te oriënteren.
- op lokaal niveau digitaal reserveren of thuisbezorgen als onderdeel van de service.
- biedt de consument die het fysieke bedrijf bezoekt beleving, speel in op diens verwachting(en):
        o   gastheerschap;
        o   kennis, kwaliteit, kundigheid & hoge servicegraad;
        o   toegevoegde waarde & onderscheidend vermogen;
        o   aansprekende fysieke locatie (klant- en doelgroep gerelateerd);
        o   aansprekend assortiment / menu / product / dienst (klant- en doelgroep
             gerelateerd);
        o   beleving die recht doet aan de doelgroep (duidelijke bedrijfsfocus);
        o   vriendelijk en bekwaam personeel;
        o   wi-fi, een rustfaciliteit en andere zaken die het verblijf veraangenamen;
        o   creëer kopende klanten, verkoop drie of meer gewilde artikelen voor zo min
            mogelijk geld.  

Blog archief