De agrariër ging de retail & horeca voor

Meer dan eens krijg ik van winkeliers en horecaondernemers te horen: “als ik met computers had willen werken, was ik wel ict-er geworden”. Hiermee het hoofdstuk e-commerce en internet afsluitend. Over het algemeen is er behoorlijk wat weerstand richting het internet. Ondernemers denken vooral in problemen. Gebrek aan tijd, kennis en geld doet de rest. De huidige problemen met betrekking tot een dalende omzet ondergaat men gelaten zonder er daadwerkelijk iets aan te doen. Als men al iets doet, richt men zich uitsluitend op het af en toe posten van een gratis advertentie op social media. Maar vaak valt men terug op bekende methodes zoals reclame in de weekblaadjes en natuurlijk kortingen en uitverkoop. Eigenlijk heel dure marketinginstrumenten. Advertenties kosten al snel een paar honderd euro per maand terwijl de helft van alle brievenbussen zijn voorzien van de sticker: reclame niet gewenst. Kortingen en uitverkoop kosten de ondernemer zelfs nog meer. Vanwege de uitverkoop neemt de opbrengst per product en daarmee de omzet drastisch af. Om dezelfde omzet te genereren moet men meer klanten aantrekken. Dit realiseert men door het plaatsen van extra advertenties en de uitverkoop steeds sneller als instrument in te zetten. Uiteindelijk bereikt men een punt dat klanten niet meer bereid zijn "het volle pond" te betalen. Ze wachten gewoon op de volgende uitverkoop. Wegens het gebrek aan liquide middelen volgen deze elkaar snel op. Uiteindelijk bereikt men een maximum aantal klanten dat nog op de uitverkoop afkomt. Vaak is de omzet die dan gerealiseerd wordt niet meer voldoende om alle kosten te betalen en teren winkeliers in op hun privé-vermogen. 
I.p.v. dat men inzet op toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen en het internet, kiest men gebaande en bekende wegen. Want het geven van een korting of het houden van een uitverkoop kost in relatieve zin weinig energie en weinig tijd. Echter, ook de omzet en daarmee het rendement is weinig. Soms véél te weinig!
 
Hoe anders hebben de boeren (agrariërs) de afgelopen decennia ingespeeld op de veranderingen. Als het merendeel zich niet had aangepast aan de veranderende (lees: geautomatiseerde) wereld, bestond er nu geen boer meer. Zat deze vroeger uitsluitend op de tractor of was deze zelf het vee aan het voeren, nu verrichten ze een groot deel van dat werk vanachter de computer, sturen ze de meest geavanceerde programma’s en technieken aan met hun toetsenbord en staan ze via het internet in contact met de wereld en collega agrariërs.  
Ze weten precies wat er in de wereld speelt omdat ze in contact staan met deze wereld. De boer van weleer bestaat niet meer. De boer van nu is een echte hightech ondernemer die serieus investeert in zijn bedrijf. De boer weet gewoon dat een boerenbedrijf dat niet meegaat met z’n tijd en niet automatiseert, niet kan concurreren en derhalve geen bestaansrecht heeft. De concurrentie is moordend en de ontwikkelingen binnen de agrarische sector volgen elkaar in hoog tempo op. Een probleem? Geen probleem! De boer past zich aan en doet z’n best.
 
Momenteel gebeurt er in de retail en de horeca feitelijk hetzelfde. De wereld verandert, de consument verandert, communiceren verandert. Internet maakt alles transparant. Dit alles dwingt ook de ondernemer om te veranderen. Gelukkig zijn er voldoende ondernemers die meegaan en inspelen op de ontwikkelingen van deze tijd. Deze groep begrijpt dat stilstaan uiteindelijk gelijk staat aan het sluiten van het bedrijf. 
De gemiddelde boer van nu zou willen dat deze in de schoenen stond van menig retailer of horecaondernemer. Met betrekking tot ict, automatisering en het internet kunnen zij voor relatief weinig geld zich laten faciliteren en hun bedrijf upgraden naar de eisen en wensen van deze tijd. Waar een boer praat over investeringen van tienduizenden, honderdduizenden en soms wel miljoenen euro’s om het bedrijf aan te passen aan de veranderde omstandigheden, volstaan in de detailhandel en horeca investeringen van soms enkele tientjes per maand tot een paar duizend euro ineens voor bedrijven die echt willen uitpakken. Terwijl de boer serieus in opleiding moet om zich de programma’s en de werking van de systemen eigen te maken en dagelijks veel tijd kwijt is achter het beeldscherm, is de retailer en de horecaondernemer maximaal tussen de 30 en 60 minuten hieraan kwijt. Vaak in te passen op rustige momenten op de zaak. Gebruikmakend van de tablet of smartphone. Toch is het niet de boer die klaagt over de investering in tijd en geld.
 
Menig zelfstandig ondernemer zou er goed aan doen om eens is gesprek te gaan met een agrariër. Gewoon even van gedachten wisselen over de wijze waarop deze heeft ingespeeld op de veranderingen. Er is geen boer die z'n inkomen heeft veiliggesteld door te wachten op klanten die zijn producten afnemen. Alleen door een actieve instelling, te investeren en in te spelen op hetgeen de markt van hem verwacht, is de boer in staat zijn bedrijf renderend te houden. En dan nog hebben veel boeren het niet gemakkelijk. Maar dat ligt niet aan hun inzet of durf! 
 
Frans Lalieu
Retaildkenner
(verzorgt lezingen over dit onderwerp)

Blog archief