Wil jouw gemeente of winkelcentrum een eigen (gratis) internet zoekmachine voor producten, diensten en bedrijven?

BYLOCA (= buy local) BRENGT ONDERNEMERS EN CONSUMENTEN WEER SAMEN
 
Want: "Wie niet gezien is, is weg!" 
 
BYLOCA wil in Nederland uitgroeien tot het grootste platform waar ondernemers op het gebeid van e-commerce met elkaar gaan samenwerken. Om dit te bereiken willen we in contact komen met ondernemers, city- of centrummanagement, stichtingen en verenigingen die veel affiniteit hebben met het zelftstandige ondernemerschap en net als wij vinden dat elke ondernemer op het internet gezien moet worden (wie niet gezien is is weg).  
 
RetailBOOSTING promotiefilm
 
BYLOCA promotiefilm
 
Overal in het land wil BYLOCA in winkelcentra of in een gemeente een BYLOCA-internetzoekmachine installeren (gratis). Met BYLOCA willen we ondernemers lokaal laten samenwerken, gebruikmakend van handige, gebruikersvriendelijke en aansprekende e-commerce tools. Ondernemers kunnen gebruik maken van onze websites en app's. Daarnaast kan elk winkelcentrum en elke gemeente rekenen op een professionele lokale interactieve en responsive ondernemerswebsite. Gratis! Deze lokale website versterkt de slagkracht van ondernemers: INRoermond.nl

Geloof je net als wij dat de huidige zelfstandige ondernemer alleen bestaansrecht heeft indien deze zijn bedrijf zowel off- als online onder de aandacht van de consument brengt? Neem dan contact op. We geloven oprecht dat ondernemers behoefte hebben aan een persoonlijke, maar ook aan een gezamenlijke profilering op het internet. Ze zijn bereid om samen te werken, maar hebben geen idee hoe dit vorm te geven.
 
BYLOCA heeft voor deze ondernemers een onderscheidend concept ontwikkeld waarbij goed is geluisterd naar de ondernemer én de consument: zie Byloca.nl
 
De ondernemer wil verkopen en de consument wil zich kunnen oriënteren op het internet voordat deze overgaat tot de aankoop van een product of dienst. De realiteit van de dag is dat veel te weinig ondernemers adequaat inspelen op de huidige internetontwikkelingen. In de wetenschap dat het koopgedrag van de consument permanent is veranderd, laten ze dit speelveld over aan de pure players en de internationale ketens. Vaak uit onmacht omdat men geen adequaat antwoord heeft op deze ontwikkeling. Maar ook omdat men niet het geld, de tijd of de kennis heeft om zichzelf opnieuw uit te vinden. Degene die dat wel doen richten zich vooral op de gratis social media of pakken dit erg solo aan waardoor het niet resulteert in het effect dat men voor ogen heeft. Men gaat namelijk voorbij aan het feit dat de consument niet zit te wachten op honderdduizenden sites en app’s en de vele advertenties op de social media. Gefrustreerd en gedemotiveerd vanwege het uitblijven van succes keert menig ondernemer het internet de rug toe. 
 
BYLOCA gelooft erin dat succes alleen realiseerbaar is als ondernemers gezamenlijk iets op de rails zetten. Ieder voor zich, maar toch gezamenlijk op één platform: de “nieuwe (fysieke) winkelstraat” begint online. Ondernemen anno nu begint online! Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ondernemers weer in contact komen met hun klanten, met de consument. De consument moet de weg terugvinden naar het fysieke bedrijf. Stads- en dorpskernen worden weer leefbaar en aantrekkelijk. Winkelleegstand kan hierdoor worden aangepakt. Online creëert men hiervoor de kansen. BYLOCA geeft de actieve en toekomstgerichte ondernemer de regie voor succes in eigen hand. Precies zoals ondernemen feitelijk ook is bedoeld. 
 
Voor deze ondernemers heeft BYLOCA programma’s ontwikkeld waarmee ze gemakkelijk e-commerce kunnen bedrijven: “e-commerce in broekzakformaat” (Byloca Office-app). Elke ondernemer opereert feitelijk standalone. Men is gewoon bezig met het in de markt zetten van het eigen bedrijf. Onze programma’s gaan uit van vijf belangrijke speerpunten:
 
1.     ontwikkelen van een eigen online klantenbestand en bestand van volgers
2.     online lokaal / regionaal adverteren met een landelijk bereik 
3.     transparantie middels digitale etalage, menukaart en dienstenpakket
4.     reserveer- en bestelmogelijkheid
5.     statistieken om processen te kunnen volgen
 
Met de inzet van deze speerpunten komt men, volledig onafhankelijk van derden, weer in contact met de beoogde doelgroep. Dit vergt ondernemerschap, dit vergt een inspanning van de ondernemer. Dit is ondernemen zoals het is bedoeld. Zodra ondernemers met BYLOCA gaan werken wordt alles wat de ondernemers adverteren samengevoegd op een of meerdere gezamenlijk platforms. Hierop worden alle aanbiedingen, advertenties, diensten, digitale etalages en menukaarten getoond. De samenvoeging vindt plaats op de BYLOCA-site, BYLOCA-app, stadssite, gemeentesite én m.b.t. de eigen producten of diensten op de eigen site. Vooral de gezamenlijke platforms met een uitstekende zoekfunctionaliteit worden dermate groot dat ze echt interessant worden voor de consument. BYLOCA wil samen met ondernemers “de nieuwe winkelstraat” creëren. Zowel digitaal als fysiek. Een winkelstraat met meer samenhang tussen de retail onderling, de retail en de horeca én retail, horeca en dienstverlening (ZZP-er).
 
Is er interesse voor een gratis lokale / regionale internetzoekmachine? Informeer naar de voorwaarden. Neem contact op met Frans Lalieu: 06-55794751.
 

Blog archief