Retail / klein-MKB moet gaan voor één zoekmachine voor producten en diensten.

Probleem: “Consument oriënteert zich steeds meer op het internet / fysiek bedrijf wordt niet gevonden.” 
Onze missie: “Ondernemers en consumenten weer samenbrengen / meer omzet fysieke bedrijven.”
 
De consument van nu. Wat vindt deze belangrijk?
-        Transparantie: wil zich (lokaal / regionaal) op internet kunnen oriënteren:
o   producten en diensten
o   duidelijke info
o   prijs
o   kleur
o   maat of uitvoering
o   aanwezigheid
o   vergelijkmogelijkheid
-        Communicatie: wil geïnformeerd worden over nieuwe collectie, evenementen, pré-sale, enz.
-        Overzicht: wil niet teveel platforms raadplegen om tot een keuze te komen. 
-        Snelheid van levering: direct ophalen in de winkel (dichtbij) of bestellen via internet.
-        Serieus genomen worden: rekent op kennis, service, garantie, goede voorlichting. Vooral hierop kan de fysieke winkel t.o.v. een online verkoopkanaal scoren / zich onderscheiden.
 
Byloca faciliteert ondernemers op het gebied van communicatie & transparantie met als belangrijkste pijlers:             
ADVERTEREN
- ETALEREN
- KLANTENBINDING (online klantenbestand / communicatie)
 
Byloca-instrumenten: Byloca.nl, Byloca-app (consumenten), Byloca office-app (ondernemers), één CMS, gratis ondernemerswebsite, gratis gemeentewebsites, gratis vermelding in het Bedrijventelefoonboek.nl
 
Waarom Byloca:
-        Om te voorkomen dat ondernemers het contact kwijtraken met de eigen klant en de consument vanwege het negeren van de mogelijkheden van het internet én het gebrek aan communicatie en transparantie. 
-        Byloca maakt mogelijk dat ondernemers e-commerce definitief implementeren in hun businessmodel.
-        Net als de Pure Players en internationale ketens beter inspelen op hetgeen wat consumenten willen en investeren in klantenbinding & transparantie. Deze organisaties groeien in omzet ten koste van Nederlandse ketens en zelfstandige ondernemers (klein-MKB). 
-        Nederlandse ketens en het klein-MKB hebben geen adequaat antwoord op de groei van de internetverkopen. 
Met alleen een eigen website kunnen fysieke winkels geen tegenwicht bieden, geen vuist maken. Met een gezamenlijke presentatie met veel en heldere content wel.
-        Audio-, witgoed-, fiets-, DHZ-, CD/DVD-, boek-, game-, computer-, foto-, mode-, sport-, schoen-,  reis-, en woonwinkels ondervinden het meeste hinder van het internetaanbod en hebben hierdoor veel baat bij Byloca.
-        Het aantal productcategorieën die men via het internet kan kopen blijft groeien. Pure players en internationale winkelketens anticiperen perfect op hetgeen de consument wil. Ze trekken een steeds groter deel van de markt naar zich toe omdat ze de consument hiervoor weten te enthousiasmeren.  
-        90% van het klein-MKB besteedt te weinig aandacht aan e-commerce en is men weinig tot niet transparant met betrekking tot het aanbod van producten en diensten (passief en afwachtend ondernemerschap). 
-        Consumenten weten niet wat ondernemers te bieden hebben. Deze oriënteert zich steeds meer op het internet en steeds minder in winkels. Byloca brengt hierin verandering met een platform dat zich lokaal / regionaal én landelijk manifesteert met aansprekende content. Fysieke bedrijven kunnen zich met Byloca gezamenlijk manifesteren én een vuist maken tegen de dominantie van de pure players en internationale ketens. 
-        Het klein-MKB manifesteert zich momenteel met duizenden, vaak voor de consument niets zeggende, platforms en app’s. Elke stad of gemeente heeft er wel een paar.  Men wil overal zelf het wiel uitvinden en ontwikkelt los van elkaar een internetstrategie die al snel niet blijkt te werken omdat geen rekening wordt gehouden met de wensen en het surfgedrag van de consument (volledige transparantie / vergelijkmogelijkheid).  
-        De consument is nauwelijks geïnteresseerd in het huidige aanbod van lokale platforms & app’s vanwege het gebrek aan interessante content en massa. Deze kiest voor het uitgebreide en heldere productaanbod van de pure players en internationale ketens.
-        De ontwikkeling van commerciële lokale platforms & app’s kosten veel geld en blijven veel geld kosten om met alle ontwikkelingen mee te gaan. Indien men lokaal kiest voor Byloca heeft men geen kosten. Alleen de gebruiker betaalt. Vanwege de groei van Byloca blijven de gebruikersakosten laag terwijl er steeds meer diensten aan worden toegevoegd. Bovendien zijn er voldoende financiële middelen om Byloca te blijven doorontwikkelen tot dé Nederlandse zoekmachine voor producten en diensten. Met Byloca heeft de ondernemer meer concurrentieslagkracht.
 
Branche-, retail- inkoop- en ketenorganisaties (BRIK-organisaties) en Stadscentra kunnen de hegemonie van de pure players en de internationale ketens doorbreken door met hun achterban of leden te communiceren om zich vooral te focussen op één commercieel kanaal met betrekking tot producten en diensten. Eén landelijk dekkend platform met een lokale/regionale insteek, een overzichtelijke slimme site, dito app, gebruikmakend van één CMS waarbij er een duidelijke scheiding is tussen het faciliteren van programma’s en het aanleveren van content. De regie moet in handen zijn en blijven van de ondernemer(s) zelf. Dit maakt het ondernemen niet alleen leuker, maar ook spannender, competitiever en winstgevender.
 
Frans Lalieu
Retailkenner

Blog archief