Centrummanagement en retailers houden noodzakelijke online ontwikkelingen tegen

In de zoektocht naar producten of diensten is de smartphone oriëntatiekanaal nummer één. Steeds meer consumenten en ondernemers nemen pas een besluit om producten of diensten af te nemen nadat men zich online heeft geïnformeerd. Grote online aanbieders spinnen hier garen bij en zien hun omzetten explosief groeien. Wat betekent dit als op termijn ook Alibaba en Amazon zich volledig gaan richten op de Nederlandse online markt. De Nederlandse consument behoort namelijk bij de wereldtop als het gaat om het doen van online bestellingen. Het kan niet anders of de opkomst van grote online aanbieders, die met veel knowhow én kapitaal de Nederlandse markt penetreren, gaat menig ondernemer veel omzet kosten. De reactie van het gros van de centrummanagers en retailers die ik gesproken heb: “schouders ophalen, we zien wel, consumenten kopen liever in winkels”. Hoe naïef kan men zijn! De praktijk laat namelijk een ander beeld zien.
 
Gebrek aan visie en ondernemerschap
Het centrummanagement werkt nauwelijks mee aan het ontwikkelen van local based zoekmachines die veel content bevatten. Ook ondernemers vinden het maar lastig om content te ontwikkelen of aan te leveren. Zelfs als men de infrastructuur hiervoor gratis krijgt aangeboden. Menig ondernemer etaleert hiermee duidelijk zijn gebrek aan visie en ondernemerschap. Maar ook een groot deel van de Nederlandse centrummanagers zijn te  behoudend en tonen zich te weinig een visionair. Ze weten heel goed dat de consument zich steeds meer online oriënteert en op product- of dienstenniveau zoekopdrachten plaatst. 85% van alle ondernemers wordt niet gevonden. Toch blijft men met voorkeur investeren in eigen statische internetplatforms waarop ondernemers met een foto van de winkel aantoont dat die bestaat, inclusief openingstijden, telefoonnummer en de verwijzing naar een vaak nietszeggende ondernemerswebsite (bezoekers hebben er weinig mee). De meeste centrummanagers houden vast aan de ingeslagen weg, aan het eigen gelijk. Ook al weet men donders goed dat het anders moet. Over het algemeen kan men stellen dat het centrummanagement niet open staat voor vernieuwing en verandering en “risico’s” uit de weg gaan. Het werk dat op hen afkomt en de kennis die men moet ontwikkelen houdt hen tegen. Alles wat nieuw en anders is wuift men weg zonder zich echt te verdiepen in de actualiteit. Door gebrek aan visie, initiatief en daadkracht holt menig winkelcentrum met harde schreden achteruit. Steeds meer ondernemers verdienen te weinig om er goed van te kunnen leven. Als men de noodzaak van online ondernemen blijft negeren, komt hier voorlopig geen verandering in.
 
Centrummanagement blokkeert vooruitgang
Het idiote van alles is dat juist centrummanagers de noodzakelijke vooruitgang blokkeren. Deze groep staat niet open voor iets nieuws en houdt vast aan de ingeslagen weg waarbij fysieke aanpassingen van centra de voorkeur heeft boven het ontwikkelen of inzetten van effectieve online tools. Overtuigd van hun gelijk besteden ze dan ook geen aandacht aan deze materie. Of in elk geval te weinig. Ze richten zich op de grote groep onwelwillende ondernemers die net denken als zij en de kracht van het internet volledig onderschatten. In plaats van de focus te leggen op de “early adoptors” die wel in zijn voor verandering en vernieuwing, legt men de focus op ondernemers die nergens voor in zijn. Het stimuleren van passief ondernemerschap wordt door menig centrummanagement gezien als dé manier om de huidige crisis het hoofd te bieden. Tenminste zo lijkt het. Te weinig spreekt het centrummanagement ondernemers “man to man” aan op het gebrek aan ondernemerschap. Te vaak is het centrummanagement een passief clubje “ambtenaren”, terwijl het een verlengstuk moet zijn van de ondernemers. In mijn ogen is een centrummanager een krachtig individu, een visionair die beleid ontwikkelt dat ondernemers faciliteert en voorwaarden schept waardoor men succesvoller kan ondernemen.
 
Naïef
Eigenlijk is het ongelofelijk dat anno nu ondernemers niet inzien dat samenwerken op een gezamenlijk lokaal platform, een lokale/regionale zoekmachine, een onderdeel is van de oplossing voor hun gezamenlijke probleem: de concurrentie van de grote online aanbieders. Echter, menig ondernemer vreest meer zijn collega-ondernemer dan de grote online aanbieders. Terwijl van die kant juist de grootste dreiging komt. Consumenten en ondernemers oriënteren zich steeds meer online op product- en dienstenniveau. Als je als ondernemer dan niet wordt gevonden, besta je gewoon niet.
Teveel geld wordt uitgegeven aan statische informatiewebsites of app’s of aan het opleuken van het winkelcentrum door het organiseren van activiteiten als straatmuzikanten, het neerleggen van pompoenen in elke etalage i.v.m. het herfstseizoen, het ophangen van slingers en het neerzetten van bloembakken. Alsof deze zaken meer publiek naar winkels trekt of de consument ervan overtuigd om meer in winkels te kopen. Naïviteit ten top!
De ontwikkeling van nu is dat consumenten én ondernemers steeds meer gericht online platforms gaan bezoeken. Men oriënteert zich steeds minder in winkels of in het bedrijf zelf. Men raadpleegt eerst het internet en beoordeeld dan pas of men een winkel gaat bezoeken of een ondernemer gaat benaderen. Tijdens de beoordeling laat de online bezoeker zich vooral leiden door het aanbod van content. Een ondernemer die niets laat zien loopt het risico dat de bezoeker afhaakt. Ondernemers moeten begrijpen dat online vindbaarheid en online transparantie essentieel is voor een succesvol ondernemerschap.
 
Frans Lalieu
Retail & E-commerce specialist
(boek een inspiratiesessie over dit onderwerp: 06-55794751)

Blog archief