Lokale platformstrategie kan het tij keren!

Ondanks het feit dat de consument het prettig vindt om te beschikken over een groot en divers aanbod van winkels, producten en diensten in een winkelgebied, nemen de bestedingen in de fysieke winkelstraat af. Een drukke winkelstraat wil niet persé zeggen dat er ook veel wordt omgezet. Veel consumenten hebben geen zin om zich te oriënteren in winkels. Men loopt niet meer winkel in, winkel uit op zoek naar iets. Dit hoeft ook niet, want er is voldoende aanbod online. Dit aanbod is zelfs zo groot en divers dat de gehele Nederlandse retail hier nooit mee kan concurreren.
Uiteindelijk kan de retail hieruit maar een lering trekken: ook laten zien wat ze te bieden hebben en zorgen voor toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Consumenten willen dit. Als men online kan zien wat men fysiek te bieden heeft, gaat men sneller naar de winkel. De geweldige toename van de online bestedingen zit hem namelijk in het feit dat online nagenoeg alles vindbaar én zichtbaar is.
 
Daarom is het belangrijk dat Nederlandse ondernemers, de retail in het bijzonder, zich bewust worden van het feit dat ook zij gaan tonen wat ze consumenten te bieden hebben. Feitelijk komt het er op neer dat ondernemers producten, diensten en evenementen dienen te visualiseren.  Dit hoeft niet perse een webshop te zijn, een digitale etalage of menukaart of digitale advertenties zijn meer dan voldoende. Het komt vooral hier op neer: VISUALISEER!
Lokale dynamische platforms waar zoveel mogelijk, liefst alle, ondernemers zich op tonen en laten zien wat ze de consument of collega ondernemer te bieden hebben, worden als maar belangrijker. 
 
Lokaal dynamisch ondernemersplatform
Een dergelijk platform is relevant en speelt in op de behoefte van de consument of doelgroep. Deze wil namelijk lokaal een online verzamelplek van bedrijven, producten, diensten, evenementen, aanbiedingen en informatie.  Ondernemers die dit begrijpen kunnen niet anders dan hier invulling aan geven. De consument oriënteert zich namelijk steeds meer online. Als jouw winkel of bedrijf, producten, diensten of evenementen tijdens deze oriëntatietocht niet gevonden wordt, besta je voor deze consument niet. Het online visualiseren van het aanbod wordt steeds belangrijker. Temeer omdat het aantal aankopen dat wordt verricht nadat men zich in winkels oriënteert gestaag afneemt. In bijna 65% van alle aankopen van producten of diensten heeft de consument zich eerst online georiënteerd. Omdat menig winkelier tijdens dit oriëntatieproces niet gevonden wordt, bestelt de consument het product steeds vaker online. Niet voor niets dat juist de online aanbieders groeien als kool.
 
Indien met spreekt over een duidelijke omzetstijging in de retail, bedoelt men vooral de omzetstijging bij de online aanbieders, supermarkten en discounters.
De reguliere retail groeit ook wel, maar deze groei staat in geen enkele verhouding tot de groei bij de eerder genoemde marktpartijen. Winkeliers dienen zich bewust te zijn van het feit dat ze vooral afhankelijk zijn van de lokale en regionale consument. Afhankelijk van de locatie komen daar ook nog toeristen bij. Wil men het huidige potentieel aan klanten niet verliezen aan online aanbieders of wil men een groei van het klantenbestand realiseren, zal vooral de retail meer energie dienen te steken in lokale initiatieven. Lokale dynamische platforms waarmee men de consument weer aan zich weet te binden bieden uitkomst. Dergelijke platforms zijn hiervoor een uitermate geschikt instrument. Echter, deze worden alleen succesvol indien ondernemers in een gemeente of winkelgebied dergelijke platforms gaan inzetten voor het onder de aandacht brengen van hun bedrijf, producten, diensten en evenementen. Dit vergt een investering in tijd en geld. Echter! Met het juiste platform valt dit reuze mee. Menig ondernemer zou zelfs verrast zijn als men open zou staan voor iets dergelijks.
 
Local Media Group (LMG) helpt gemeenten en ondernemerscollectieven aan lokale dynamische platforms. Het platform zelf is om niet, de abonnementen erg laag en de investering in tijd is verrassend laag.
 
Interesse?
Local Media Group (LMG): Frans Lalieu 06-55794751 of frans@localmediagroup.nl

Blog archief