Wil ook jij succesvoller worden? Laat online zien dat je er bent, wie je bent en wat je te bieden hebt.

     Lijkt simpel allemaal, maar dat is het niet. Online marketing: “het prikkelen van de zintuigen of nieuwsgierigheid om de doelgroep te bewegen naar jouw bedrijf te komen.” Reeds 4 jaar communiceer deze vorm van marketing richting zelfstandige ondernemers. Ik heb er mijn levenswerk van gemaakt. Vaak hoor ik van ondernemers dat ik hun positie en de manier waarop ze omgaan met het internet vooral negatief belicht. Hiervoor mijn excuses. Het is niet mijn bedoeling om uitsluitend een verkeerd beeld te schetsen van ondernemers die vaak keihard werken om van hun bedrijf een succes te maken. Maar ik kan ook niet om de realiteit heen. De gemiddelde zelfstandige ondernemer laat zich moeilijk of zelfs niet overtuigen van de noodzaak van een deugdelijke online positionering van zijn of haar bedrijf. Velen zijn ervan overtuigd dat het leveren van toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen voldoende is om klanten tevreden te houden. In veel gevallen is dat ook zo. Echter, hiervoor dient de klant wel fysiek aanwezig te zijn. Online marketing zorgt hiervoor.
 
Terwijl 85% van de consumenten en collega-ondernemers met grote regelmaat online zijn en zich daar oriënteren, heeft nog geen 15% van de ondernemers online iets interessants te bieden. Wij willen deze ondernemers graag ondersteunen. Ons bedrijf ontwikkelt gebruikersvriendelijke en betaalbare tools die ondernemers kunnen inzetten voor de online marketing van hun bedrijf. De platforms van Local Media Group (LMG) passen perfect in de marketingmix die elke ondernemer eigenlijk zou moeten hebben. Met een marketingmix wordt bedoeld dat ondernemers hun bedrijf zichtbaar maken via diverse communicatiekanalen. Bijvoorbeeld via Facebook, eigen website, lokale en nationale platforms, weekblad, verenigingsblaadje, sponsoring etc.
 
Online marketing wint steeds meer aan invloed. Daarom wil ik het volgende graag onder jullie aandacht brengen. De jullie bekende online aanbieders blijven vanwege hun effectieve marketing groeien in omvang en zetten steeds meer om ten koste van de zelfstandige ondernemer. Vooral winkelcentra in “minder interessante” steden of centra in plattelandsgemeenten ervaren hier hinder van. De volgende kengetallen laten zien dat de grote online aanbieders en pure players het gelijk aan hun zijde hebben:
 
-       65% van alle consumenten ontwikkelen hun aankoopbeslissing nadat ze zich online hebben georiënteerd. Hiervoor raadpleegt men de webwinkels van de nationale en internationale online aanbieders met een groot productaanbod en de verzamelplatforms van dienstverleners. Allemaal platforms met een aansprekend en uitgebreid aanbod. Dit soort platforms manifesteren zich steeds meer ten koste van het fysieke bedrijf en worden steeds vaker bezocht door hun effectieve online marketing.
-       80% van de ondernemers verliezen een deel van hun vaste klanten aan online aanbieders vanwege het als maar groeiende online aanbod en de steeds snellere leverings-, en betere betalings- en retourenvoorwaarden.
-       85% van de zelfstandige ondernemers hebben een statische website. Dit wil zeggen dat de website nadat deze is ontwikkeld niet meer verandert. Deze sites laten geen product- of dienstenaanbod zien. Er wordt niets gevisualiseerd. Hierdoor weet de consument niet of kan deze niet beoordelen of ondernemers producten en diensten in hun assortiment hebben waarnaar ze op zoek zijn. Omdat consumenten zicht steeds minder oriënteren in fysieke winkels/bedrijven lopen ondernemers omzet mis. Dit gegeven maakt het voor deze ondernemers moeilijk om nieuwe klanten te interesseren voor zijn of haar bedrijf.
 
Als ondernemers tijdens het oriëntatietraject van consumenten of collega-ondernemers niet worden gevonden lopen ze kansen en daarmee omzet mis. Doordat een steeds groter deel van het publiek zich online oriënteert, raakt men steeds meer bekend met én gewend aan het online aanbod én aan het online bestellen. Het is aan het fysieke bedrijf om hier iets mee te doen om te voorkomen dat op termijn het merendeel van producten en diensten uitsluitend worden bezorgd door de pure players en overige online aanbieders. Temeer omdat bijna alles wat denkbaar is online wordt aangeboden. Het totale online assortiment van bijvoorbeeld producten is vele malen groter dan het totale aanbod van alle producten in Nederlandse winkels. Ook dienstverleners en vakmensen zijn online nauwelijks vindbaar. Dit verklaart voor een belangrijk deel dat menig zzp-er te weinig omzet genereert (men weet niet van zijn bestaan). Resumerend durf ik te stellen dat ondernemers een aansprekende online presence nodig hebben om de klant te interesseren voor het bedrijf. Pas als de ondernemer in contact staat met de klant, kan de ondernemer laten zien dat de klant de juiste keuze heeft gemaakt. Want wat online niet mogelijk is kan de fysieke ondernemer als de beste. Namelijk zorgdragen voor toegevoegde waarde waaronder het bieden van (vak)kennis, ervaring, advisering, kwaliteit, klantvriendelijkheid, service etc.
 
Ik verzorg lezingen over dit onderwerp. Wil je meer weten?
Frans Lalieu: 06-55794751 of mail frans@localmediagroup.nl

Blog archief