De noodzaak van een lokale platformstrategie voor ondernemers.

Niet alleen de consument oriënteert zich steeds meer online. Ook ondernemers zelf oriënteren zich steeds meer online. Vooral mobiel! Bij alles waarnaar men op zoek is wil men op product- en dienstenniveau geïnformeerd worden. Dan is het toch eigenlijk raar dat veel ondernemers zelf online niet of nauwelijks vindbaar zijn.
 
Behoudens de ondernemers met een webshop, laat nagenoeg geen enkele ondernemer, op welk platform dan ook, in detail zien wat deze aan producten of diensten te bieden heeft. Terwijl hijzelf, en met hem nagenoeg alle consumenten, op product- en dienstenniveau zoekopdrachten plaatsen. Facebook of andere social media worden hierbij nooit ingezet als zoekmachine. Die zijn hierop niet ingericht.

Helaas verliezen steeds meer lokale ondernemers hun (vaste) klanten aan online aanbieders en deelplatforms die hun klanten naar zich toetrekken door het visualiseren van hun vaak enorme aanbod. Dit is wat de consument wil. Deze wil plaatjes en productinformatie zien, liefst met een review en een interessante prijs. Als ondernemers dat nu nog steeds niet begrijpen, zullen ze nóg meer klanten verliezen aan deze online aanbieders en deelplatforms.
 
Een lokale platformstrategie biedt soelaas. De gezamenlijke ondernemers kunnen er hun aanbod, diensten, aanbiedingen en evenementen communiceren. Het aanbod kan hierdoor vaak in de duizenden producten en diensten belopen. Inwoners zijn beslist geïnteresseerd in eer dergelijk aanbod. Men bekijkt een en ander liever eerst online dan dat men de lokale winkels bezoekt of contact zoekt met de ondernemer. Vooral de consumenten tussen 12 en 40 jaar zijn erg online gericht. Deze groep ziet men steeds minder vaak in winkels of als men ze ziet, hebben ze zich al online kunnen georiënteerd waarna men de winkel alsnog bezoekt.  
 
Gelukkig zijn er nog velen die sowieso graag winkelen en zeker in het weekend in winkelcentra te vinden zijn. Toch slinkt deze groep in een rapper tempo dan iedereen lief is. Daarom is het belangrijk dat de gezamenlijke ondernemers binnen de gemeentegrenzen zich als groep gaan profileren richting consument, maar ook richting ondernemers (B2C & B2B). Een lokale platformstrategie kan er aan bijdragen dat het publiek de lokale ondernemer weer gaat vinden én gaat waarderen.

Ik kan u hierbij helpen (verzorg ook lezingen). Wil je meer weten? Retailadvisor.nl
Frans Lalieu: 06-55794751 of mail frans@retailadvisor.nl

 

Blog archief