Shoppen moet weer leuk worden.

(foto: RUG.nl) Tja, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tot 2010 moest de consument persoonlijk contact opnemen met ondernemers of winkels bezoeken om aan de gewenste informatie te komen of inzicht te krijgen in het totale aanbod van producten en diensten. Internet heeft dit persoonlijke contact overbodig gemaakt omdat de consument online aan bijna alle gewenste informatie kan komen. Rechtstreeks contact met de ondernemer of een bezoek aan de winkel is hierdoor niet meer persé nodig.
 
Ondernemers zouden meer moeten inspelen op hetgeen de consument van nu van hen verwacht. Vooral bereikbaarheid en empathie spelen hierbij een rol. Consumenten willen op geen enkele wijze een drempel ondervinden om in contact te treden met ondernemers. Veel pure online aanbieders spelen hierop in door geen enkele drempel op te werpen. Consumenten belonen deze opstelling door steeds vaker online een bestelling te plaatsen. Naast producten bestelt men online ook diensten als vakanties, verzekeringen, hypotheken, notarisdiensten, boekhouding etc. Ook klussen in huis worden inmiddels online onder de aandacht gebracht (werkspot.nl).
 
Jammer dat de meeste fysiek ingestelde ondernemers hier geen antwoord op hebben. Belangrijk is dat ze zich de vraag stellen waarom ze steeds minder rechtstreeks door de consument worden benaderd? Wat weerhoudt de consument anno nu om contact op te nemen met ondernemers of winkels bezoeken? Absoluut een belangrijk aandachtspunt voor ondernemers!
 
Ondernemers verliezen het contact met de consument omdat ze verzuimen zich online op een manier te presenteren zoals de consument dat graag heeft. In veel gevallen besteden ondernemers weinig aandacht aan hun online presence, hun online communicatie, hun (online)vindbaarheid en transparantie (visualisatie van het aanbod van producten en diensten). Consumenten informeren zich steeds meer online en komen alsmaar bij dezelfde aanbieders terecht omdat het grootste deel van de zelfstandige ondernemers online onvindbaar zijn. En als men al vindbaar is beperkt men zich tot het tonen van de openingstijden, telefoonnummer en een heel summiere beschrijving van het product- of dienstenaanbod via een statische, vaak nietszeggende website.
 
Blijkbaar vinden ondernemers het heel normaal dat consumenten een kleine investering moeten doen om met hen in contact te komen. Denk hierbij aan de investering in tijd en geld (parkeertarieven, brandstof en telefonie). Maar dat is het natuurlijk niet. Men kan niet zondermeer verwachten dat consumenten deze investering maar voor lief nemen om aan de gewenste info te komen. De bereidheid hiertoe neemt steeds meer af. Dit verklaart de explosieve groei van de omzet van de grote online aanbieders.
 
Het wordt tijd dat ondernemers meer investeren in beleving, kennis en aanbod om het shoppen weer leuk te maken. Omni-channel is belangrijk om de onderneming breed onder de aandacht te brengen. Ook het tonen van empathie richting de consument door in te zetten op vriendelijkheid, kennis van zaken, service en het juiste aanbod wordt steeds belangrijker. Vooral winkels dienen aan te voelen als een warme deken, een plek waar de consument graag vertoeft. Door samen te werken kunnen lokale ondernemers het totale aanbod bundelen en dit via een eigen lokaal dynamisch platform communiceren. Hierbij dient men online méér te laten zien. Alleen laten zien dat men bestaat volstaat niet. Men dient ook te laten zien wat men op product- en dienstenniveau te bieden heeft. Dit is wat de consument van nu van ondernemers verwacht.
 
Om de consument voor het winkelgebied te behouden, dient naast een goede mix tussen horeca en detailhandel ook de gemeente te investeren in winkelgebieden door deze aantrekkelijk en goed bereikbaar te maken. Liefst door geen of in elk geval een minimaal parkeertarief te heffen, naast het realiseren van groenvoorzieningen, zitmogelijkheden ed. in de winkelstraat. Teveel winkelstraten zijn namelijk te netjes, klinisch en ongezellig. Het kan echt anders!
 

Blog archief