Gastspreker / Lezing

Op uitnodiging komen wij graag ondernemers en haar stakeholders inspireren. Vooral over de wenselijkheid van e-commerce en gemeentelijke internetzoekmachines kunnen we een inspirerende voordracht houden. De opdrachtgever zelf bepaalt voor een belangrijk deel de inhoud van de voordracht. Hierdoor kunnen we deze beter afstemmen op de behoefte die er vanuit het publiek is. 
 
Onderstaand de onderwerpen waarover RetailAdvisor lezingen verzorgt. U kunt ook kiezen voor een combinatie hiervan. Hierdoor zijn we in staat maatwerk te leveren en te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever. We vinden het belangrijk te inspireren. Dit kan alleen als het verhaal aansluit bij de actualiteit en interesse van het publiek. 
 
Onderwerpen: 
 - e-commerce
 - collectieve online marketing
 - omnichannel 
 - gemeentelijke internetzoekmachine 
 - toegevoegde waarde
 - onderscheidend vermogen
 - beleving
 - belang van samenwerken
 - online klantenbinding
 - klantenperceptie (weten wat de klant wil)
 - internetpresentatie  - herijken van verdienmodellen 
 - openstaan voor vernieuwingen 
 - aantrekkelijkheid en bereikbaarheid winkelcentra en binnensteden
 
Tarief: 
Gastspreker / lezing voor een dagdeel: €500 excl. 21% btw en reiskosten. 
Gastspreker / lezing voor een volle dag: € 800 excl. 21% btw en reiskosten.