Platform De Nieuwe Winkelstraat

Platform De Nieuwe Winkelstraat is een geweldig initiatief waar marktpartijen (stakeholders) met elkaar in gesprek gaan om tot oplossingen te komen voor de huidige problemen in stads- en winkelcentra. We willen samen met de stakeholders én de ondernemers mede invulling geven aan de ontwikkeling van "Platform De Nieuwe Winkelstraat" op lokaal niveau. Men is zich ervan bewust dat naast de implementatie van e-commerce er ook fysieke aanpassingen nodig zijn. Aanpassingen op het gebied van beleving, aantrekkelijkheid, bereikbaarheid, compacter maken van winkelgebieden, tegengaan van leegstand, parkeerbeleid etc. Vaak zijn dit kostbare en lange termijn oplosingen. Voor de korte termijn zijn de implementatie van e-commerce modellen interessant. Deze kan men snel en voor relatief weinig geld realiseren.
 
We hebben ons in het internetvraagstuk gespecialiseerd en willen graag collectieve online marketing en local based platforms aan dit plaatje toevoegen. Belangrijk is dat ondernemers deze platforms gaan gebruiken, vullen met content én promoten. Er zijn inmiddels steden te over met een veelheid aan platforms en app's waar de gemiddelde consument geen voeling mee heeft vanwege het ontbreken van content. Juist de zich op internet oriënterende consument wil content zien.
 
Het ontbreken van een aansprekende internetstructuur op winkelcentrumniveau verklaart voor een belangrijk deel het succes van de pure players en internationale winkelketens. Ze communiceren, zijn transparant met hun aanbod en hebben een geweldig serviceniveau. Alleen bedrijven die in contact staan met hun klanten zijn in staat in te spelen op het veranderde koopgedrag. Koopgedrag dat zich vooral laat leiden door de oriëntatie op het internet. De consument van nu koopt zelden nog iets zonder e.e.a. te hebben onderzocht op het internet. Een ondernemer die dáár niet wordt gevonden, kan beter z’n bedrijf sluiten.
 
Voor hen die belast zijn met de implementatie van "De nieuwe winkelstraat" zijn we beslist een aantrekkelijke sparringspartner.