Interim & Projectbasis

Werken op interim of projectbasis is samenwerken met de opdrachtgever(s), met als doel het realiseren van resultaten en successen. Bij ons kunt u terecht indien u (tijdelijk) ondersteuning wenst op het gebied van:
 - ondernemerschap 
 - centrummanagement
 - e-commerce manager winkelcentra
 - retailadviseur gemeenten en ondernemerscollectieven
 - local based platform / internetzoekmachine
 - opzetten ondernemerscollectief
 
U huurt ons in op interim- of projectbasis. Samen met de opdrachtgever wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het revitaliseren van winkelgebieden. Ook kunnen we een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het individuele ondernemerschap en de implementatie van internet, omni-channel en collectieve online marketing.
 
Zelf denken we dat revitalisering van winkelcentra niet te bewerkstellingen is met alleen een aanpak van de fysieke problematiek waaronder beleving, winkelaanbod, aantrekkelijkheid, bereikbaarheid, parkeerbeleid etc. Een goed doordacht online traject als onderdeel van het revitaliseringsplan zal de zich steeds meer op internet oriënterende consument zeker aanspreken.  
 
Laat u zich door ons verrassen en informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden middels een eerste gratis intakegesprek.
 
Tarief:
Het tarief en de duur van de opdracht wordt in goed overleg overeengekomen.