Ondernemers 1-op-1

Ondernemende en toekomstgerichte retailers doen er goed aan om regelmatig eens met een derde te sparren over het eigen bedrijf en de ontwikkelingen van buitenaf die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Ondernemen is op de juiste wijze anticiperen op veranderingen. We leven in een tijd van het internet en een constant veranderend koopgedrag van de consument. Dit alles vraagt om aanpassingen van de bedrijfsvoering en het businessmodel.
Hieronder een opsomming van vraagstukken waarmee elke ondernemer bezig moet zijn:

 - toegevoegde waarde
 - onderscheidend vermogen
 - beleving
 - belang van samenwerken
 - online klantenbinding
 - klantenperceptie (weten wat de klant wil)
 - internetpresentatie 
 - e-commerce
 - e-marketing
 - omnichannel 
 - herijken van verdienmodellen 
 - openstaan voor vernieuwingen 
 
Wij geven u de handvaten waarmee u voldoende inspiratie opdoet om de broodnodige veranderingen door te voeren. . Ondernemen is vooruitzien, weten wat er speelt, het creëren van kansen en de bedrijfsvoering hierop aanpassen.
 
Tarief:
De kosten voor een half dagdeel (2 uur) bedragen €150,- excl. 21% btw. 
De kosten voor een dagdeel (4 uur) bedragen €250,- excl. 21% btw.