Frans Lalieu
Retailadviseur pur sang

Mijn bloed gaat absoluut sneller stromen als ik met partijen aan tafel zit om te praten over de onderwerpen waar ik de afgelopen 5 jaar geweldig veel energie in heb gestoken: de retail. Ik word graag uitgedaagd. Soms kost het moeite om niet door te draven. Mijn kennis deel ik graag met anderen. Hierdoor ben ik in staat om ondernemers te bewegen anders te gaan nadenken over de eigen bedrijfsvoering en de wijze waarop het internet daarin een plek moet krijgen. Ik zeg met nadruk móét, omdat ik de mening ben toegedaan dat ondernemers zonder een internetstrategie op termijn geen bestaansrecht hebben.
 
Vooral het bedenken en uitwerken van nieuwe e-commerce- en collectieve online marketing concepten zijn een van mijn specialiteiten. Naast mijn uitgesproken visie over de wijze waarop men fysieke locaties inricht zoals winkels, horeca en winkelgebieden. 
 
Een deel van mijn werkervaring heb ik opgedaan als reïntegratiecoach voor startende en bestaande ondernemers. Juist vanwege mijn functie als reïntegratiecoach ben ik mezelf gaan specialiseren in de retail omdat daar nog veel winst te behalen is. Niet in geld of omzet voor mezelf, maar in de vernieuwings- en veranderingsprocessen waar de retail nu en in de toekomst mee te maken krijgt. Deze volgen elkaar zeer snel op, met als belangrijkste vraag die een ondernemer zich moet stellen: "Wat moet ik doen om de klant te blijven boeien?"

Met Maurice van Kessel (CRE8media) werk is sinds april 2014 intensief samen aan het concept Local Media Group (LMG). 

 
LinkedIn: Frans Lalieu