Het huidige team

RetailAdvisor is een initiatief van Frans Lalieu. Samen met Maurice van Kessel (CRE8media) in eigen beheer Local Media Group (LMG) opgezet. Inmiddels werken we een paar jaar intensief samen en hebben we veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van retail, omni-channel, collectieve online marketing en lokale zoekmachines. Als team vullen we elkaar perfect aan, zijn we complementair aan elkaar. Waarbij Maurice de techneut en tevens grafisch vormgever/ontwerper is. Onderstaand een overzicht van de onderwerpen waarvoor u ons kunt contracteren of waarover u wilt sparren: 

 - internetpresentatie
 - local based platforms 
 - e-commerce
 - colectieve online marketing
 - omnichannel  
 - online klantenbinding
 - conceptueel denken
 - toegevoegde waarde
 - onderscheidend vermogen
 - beleving
 - belang van samenwerken
 - klantenperceptie (weten wat de klant wil)
 - reclame, drukwerk & advertenties
 - web & grafic design
 - herijken van verdienmodellen 
 - omgaan met vernieuwingen 

Samenwerken

Ook werken we veel samen met collega's en stakeholders die de retail als doelgroep hebben. Door met grote regelmaat in discussie te gaan met ondernemers, stakeholders en consumenten blijven we ons doorontwikkelen en groeit ons netwerk. Onze belangrijkste inbreng is dat we "out of the box" denken. Hiermee realiseren we dat we zaken en problemen steeds op een andere wijze benaderen. Ver weg van de geijkte paden. Zo zijn we in staat adequaat in te spelen op veranderingen en vernieuwingen. Zowel offline als online.