Wie zijn je klanten

Het koopgedrag of de manier waarop men dienstverleners benaderd is vanwege het internet permanent veranderd. Dit geldt zowel voor B2C als voor B2B. Men trekt minder de beurs omdat men zich meer online oriënteert, daar koopt én betaalt. Feitelijk hoeft men geen bedrijf meer te bezoeken om aan de gewenste informatie te komen. Deze wordt online via vele platforms en websites gecommuniceerd. Als je als ondernemer erkent dat je klanten en je doelgroep (net als jezelf) online actief zijn, dien je het verdienmodel hierop aan te passen.
 
Wij kunnen je adviseren en ondersteunen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. We gaan onderzoeken hoe we dit voor je fysieke bedrijf én je online presence het beste kunnen doen. Het nieuwe verdienmodel moet bij je ondernemerschap passen. Anders kun je het niet uitvoeren.

Passief ondernemerschap is passé

Passief ondernemerschap wordt afgestraft omdat niet vernieuwen of veranderen inhoudt dat je de aansluiting met de markt en je doelgroep verliest. Aandacht gaat uit naar klantenbinding, online transparantie, communicatie, onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde, beleving, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, fun en professionaliteit. Deze issues vinden je huidige en toekomstige klanten als maar belangrijker.  
 
Maar zeker zo belangrijk is dat jij je toekoomst niet in handen gaat leggen van derden als gemeenten, vastgoedeigenaren, branche-organisaties. Voor de retail geldt dat je met mooie winkelstraten, nog meer winkels en aansprekende pleinen het niet redden. Het zal zeker drukker worden, maar gaan consumenten hierdoor meer winkels bezoeken en er geld uitgeven? Dat is nog maar de vraag. De horeca daarentegen zal hier wel van profiteren.
 
De online-positionering verdiend meer aandacht. Slimme internetplatforms (local based platforms) met veel content van producten, merken, diensten en aanbiedingen ondersteunen het fysieke bedrijf. Middels een online presence laat je zien dat je bestaat. Maar zeker zo belangrijk is dat je laat zien wat je te bieden hebt. Denk meer “out of the box”, minder in bekende en vaak verouderde economische modellen. 
 
Denk als een consument! Denk als je klant! Met denken als een ondernemer alleen red je het niet. We helpen jou hierbij door je nieuwe inzichten te bieden. Inzichten die je visie op ondernemen en verdienen veranderen. 

Verdienmodel

Als ondernemer moet jij berekenen wat je minstens moet verdienen om je bedrijf en je privé te runnen. Belangrijke factoren die je moet wegen zijn de volgende:
 
- Huur
- Personeel
- Nutsbedrijven
- Marketing- en reclame
- Afschrijving
- Autokosten
- Verzekeringen 
- Rente
- Aflossing lening 
- Inzet derden
- Inkoopkosten van de producten
- Etc. 
 
Het verschil tussen het totaal van deze kosten en de omzet van je bedrijf moet voldoende zijn om in privé een bestaan te kunnen opbouwen. Om te bepalen of dit voldoende is moet je bereken wat je minimaal in privé nodig hebt. Als je deze cijfers inzichtelijk hebt weet je ook wat jouw bedrijf op jaarbasis moet omzetten. Stel dat je brutowinst uit bedrijfvoering voor belasting €100.000 moet zijn om privé je zaakjes te kunnen runnen. In dit geval zou je het totaal van de bedrijfs- en inkoopkosten kunnen verhogen met €100.000. Vervolgens bereken je hoe je deze kosten gaat omzetten naar een uurtarief (hoeveel declarabele uren heb je per week) of naar een kostprijs per product (inkoop plus een opslagpercentage).
 
Wij kunnen je hierin adviseren en begeleiden zodat je een verdienmodel gaat ontwikkelen dat voldoende financiële middelen en zekerheden biedt voor je privéleven. Een verdienmodel dat je wekeleijks en/of maandelijks laat zien of je nog op koers ligt.
 
TARIEF:
Per uur €65,- met een maximum van €1.000,- excl. 21% btw.
Eerste 25 retourkilometers reis zijn gratis, daarna €0,70 per retourkilometer. 
Combinatie met "Jouw marketingplan" is mogelijk. 
Alles in goed onderling overleg.